เลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ่องให้การต้อนรับคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะผู้แทนระดับสูงของคิวบา

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 27 กันยายน ณ กรุงฮานอย ท่าน เหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย จ้าวเลื่อชี้ สมาชิกกรมการเมืองพรรคและเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม

ในการนี้ ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ขอบคุณนาย สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานประเทศจีน รวมทั้งผู้นำพรรคและรัฐคนอื่นๆของจีนที่ส่งโทรเลขแสดงความเสียใจถึงพรรค รัฐและประชาชนเวียดนามต่อการถึงแก่อสัญกรรมของประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางและคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มาเข้าร่วมพิธีศพ พร้อมทั้งเสนอให้ทั้ง 2 ฝ่ายกระชับความร่วมมือให้มีความคืบหน้าอย่างจริงจัง ให้ความเคารพผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแต่ละฝ่าย แก้ไขความขัดแย้งทางทะเลอย่างเหมาะสม ผลักดันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอปรัปชั่น กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ส่วนนาย จ้าวเลื่อชี้ ได้แสดงความประสงค์ว่า ผู้นำ 2 พรรค และ 2 รัฐจะชี้นำหน่วยงานทุกระดับและท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานตรวจสอบและดูแลระเบียบวินัยของพรรคขยายการพบปะสังสรรค์และความร่วมมือเพื่อสร้างความไว้วางใจทางการเมืองและความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านให้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง มีเสถียรภาพและยาวนาน

เลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ่องให้การต้อนรับคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะผู้แทนระดับสูงของคิวบา - ảnh 1ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงพรรคและรัฐคิวบานำโดยนาย Roberto Morales Ojeda  สมาชิกกรมการเมือง รองประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีคิวบา

 บ่ายวันเดียวกัน ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงพรรคและรัฐคิวบานำโดยนาย Roberto Morales Ojeda สมาชิกกรมการเมือง รองประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีคิวบาที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง โดยได้ยืนยันว่า พรรค รัฐและประชาชนเวียดนามจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกับพรรค รัฐและประชาชนคิวบาพัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง สัมพันธไมตรีที่มีมาช้านาน ความร่วมมือในทุกด้านและความสามัคคีที่ซื่อสัตย์ระหว่าง 2 พรรค 2 รัฐและประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ส่วนนาย Roberto Morales ได้ชื่นชมส่วนร่วมของประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาประเทศเวียดนามสังคมนิยม และยืนยันว่า ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางคือเพื่อนที่ยิ่งใหญ่และใกล้ชิดของคิวบา เป็นผู้สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง 2 พรรค 2 รัฐและประชาชนทั้ง 2 ประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด