เลขาธิการใหญ่พรรคเจรจากับประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา

(VOVworld) – เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐคือแนวทางที่เสมอต้นเสมอ ปลายและยาวนานของเวียดนาม

เลขาธิการใหญ่พรรคเจรจากับประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา - ảnh 1
เลขาธิการใหญ่พรรคเจรจากับประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 7 กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐ ณ โอวัลออฟฟิศ ทำเนียบขาวในกรุงวอร์ชิงตันได้มีการจัดการเจรจาระหว่างท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับนาย บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ นาย บารัค โอบาม่า ได้แสดงความยินดีที่เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามที่เดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งย้ำว่า สหรัฐให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับเวียดนามและบทบาทของเวียดนามในเอเชียแปซิฟิก แสดงความประสงค์ที่จะขยายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามในเวลาที่จะถึงให้มากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาค เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐคือแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายและยาวนานของเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางใหญ่ๆเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยย้ำถึงการผลักดันการแลกเปลี่ยนและการพบปะระดับสูง ขยายกลไกการทาบทามความคิดเห็นระหว่างสองประเทศ ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนเพื่อเป็นพื้นฐานและพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคี ผู้นำทั้งสองประเทศยังหารือเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและแสดงความประสงค์ที่จะสนทนาและขยายความร่วมมือในด้านนี้ต่อไปบนเจตนารมณ์แห่งความเปิดเผยและมีลักษณะสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเห็นพ้องกันว่า การธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย การเดินเรือและการบินอย่างเสรีในทะเลตะวันออกคือผลประโยชน์และความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมในภูมิภาคและโลก สนับสนุนหลักการแก้ไขการพิพาทผ่านมาตรการที่สันติบนพื้นฐานการให้ความเคารพกฎหมายสากล
สำหรับความสัมพันธ์สหรัฐ-อาเซียน เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้เผยว่า เวียดนามสนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์สหรัฐ-อาเซียนขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และจะประสานงานกับสหรัฐและประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน รักษาความมีประสิทธิภาพของฟอรั่มภูมิภาคอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนขยายวงหรือเอดีเอ็มเอ็ม บวก ฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือเออีเอสในการธำรงสันติภาพและความมั่นคง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาค เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้เชิญประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา เดินทางมาเยือนเวียดนามโดยเร็วซึ่งนาย บารัค โอบามา ได้กล่าวของคุณท่าน เหงียนฟู้จ่องและตอบรับคำเชิญด้วยความยินดี

เลขาธิการใหญ่พรรคเจรจากับประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา - ảnh 2
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องและประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบาม่าพบปะกับสื่อมวลชน

หลังการเจรจา เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องและประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบาม่าได้พบปะกับสื่อมวลชนโดยนาย บารัค โอบาม่าได้แสดงความเห็นว่า ในศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศมีแต่เรื่องน่าเศร้าเพราะแนวคิดทางการเมืองและระบบการเมืองของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกัน แต่จากความพยายามทั้งของสหรัฐและเวียดนามที่ส่งเสริมความร่วมมือกันบนพื้นฐานเพื่อผลประโยชน์และความผาสุกของประชาชนได้สร้างผลงานที่งดงามในหลายด้าน โดยเฉพาะใน 2 ปีมานี้ สำหรับผลการเจรจากับเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามาได้เผยว่าผมและเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้หารือเกี่ยวกับข้อตกลงทีพีพีซึ่งเป็นข้อตกลงสำคัญซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานต่างๆ เช่นมาตรฐานเกี่ยวกับแรงงาน สิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนการเพิ่มงานทำให้แก่ชาวอเมริกันและเวียดนาม พวกเรายังหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการปะทะในทะเลและเกาะแก่งในทะเลตะวันออกผ่านมาตรการที่สันติและพวกเราต้องปฏิบัติตามหลักการและกฎหมายสากลเพื่อรักษาเสรีภาพด้านการค้า การเดินเรืออย่างเสรีในเขตทะเลที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาค พวกเรายังหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและตามที่ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กล่าวว่า ในอเมริกามีชาวเวียดนามและชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามอยู่อาศัยมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งพวกเรามีความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือผ่านช่องทางนี้”
ส่วนเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า เวียดนามและสหรัฐได้กลายเป็นเพื่อนมิตร หุ้นส่วนในทุกด้านและความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาดีงามมากขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานแห่งการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในรอบ 20 ปีมานี้ ผมกับท่านประธานาธิบดีได้หารืออย่างกว้างลึกในทุกด้านว่า ในเวลาที่จะถึงทั้งสองประเทศต้องพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีงามมากขึ้น มุ่งสู่การมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ในทุกด้านมีความลึกซึ้งมากขึ้น พวกเราได้เห็นพ้องกันว่า ในเวลาที่จะถึงจะชี้นำให้สำนักงานและประชาชนของทั้งสองประเทศพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง การทูต เศรษฐกิจ การลงทุนการค้า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษาและฝึกอบรม กลาโหม ความมั่นคง สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกให้ประสบความสำเร็จ ประสานงานเป็นอย่างดีในฟอรั่มพหุภาคี รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและความมั่นคง บนเจตนารมณ์แห่งการหารืออย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ พวกเราได้หารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในปัจจุบัน เช่นต้องทำเช่นไรเพื่อเสร็จสิ้นการเจรจาและลงนามข้อตกลงทีพีพีโดยเร็วและปัญหาสิทธิมนุษยชน”
หลังการเจรจา เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่องและประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบาม่าได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เวียดนาม-สหรัฐ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด