เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่อง: ศักยภาพที่ดีงามของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศส

(VOVWORLD) -ก่อนการเยือนประเทศฝรั่งเศส เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ได้เขียนบทความในหัวข้อ “ ศักยภาพที่ดีงามของความสัมพันธ์เวียดนาม – ฝรั่งเศส” ในหนังสือพิมพ์ Le Monde ของฝรั่งเศส

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่องยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งหลังจากที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อปี 1995 ซึ่งไม่ใช่แค่ในกรอบของความสัมพันธ์ทวิภาคีเท่านั้นหากยังรวมถึงกรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนามและนโยบายของฝรั่งเศสต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามและฝรั่งเศสมีทัศนะคล้ายคลึงกันในปัญหาสำคัญของโลก ปี 2018 สองประเทศฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและ 5 ปีการสถาปนาความสัมพันธืหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นชมรมชาวเวียดนามที่เก่าแก่และมีจำนวนมากที่สุดในยุโรป ซึ่งมีความผูกพันกับทั้งสองประเทศและเป็นสะพานเชื่อมสำคัญเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี การขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ ในท้ายบทความ เลขาธิการใหญ่พรรคๆเหงียนฟู้จ่องได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ศักยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสยังมีอีกมาก ซึ่งจะขยายอย่างยั่งยืน รอบด้านและมีประสิทธิภาพต่อไปในทศวรรษต่างๆของศตวรรษที่ 21.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด