เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องให้การต้อนรับคณะผู้แทนแนวลาวสร้างชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 4 กันยายน ณ กรุงฮานอย ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนแนวลาวสร้างชาตินำโดยนาย ไซสมพอน พมวิหาน ประธานแนวลาวสร้างชาติ 
เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องให้การต้อนรับคณะผู้แทนแนวลาวสร้างชาติ - ảnh 1ภาพการพบปะ 

ในการนี้ ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้แสดงความประสงค์ว่า คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางเวียดนามและแนวลาวสร้างชาติจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิด หารือเกี่ยวกับปัญหาทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะประสบการณ์รณรงค์มวลชน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาเกี่ยวกับเกียรติประวัติความสัมพันธ์พิเศษเวียดนาม-ลาวให้แก่ประชาชนทุกชั้นชน โดยเฉพาะเยาวชนของทั้ง 2 ประเทศ

ส่วนนาย ไซสมพอน พมวิหาน ประธานแนวลาวสร้างชาติได้ยืนยันว่า พรรค รัฐและประชาชนลาวจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกับเวียดนามทำนุบำรุงและกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีพิเศษเวียดนาม-ลาวให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่ละประเทศ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก ซึ่งแนวลาวสร้างชาติจะร่วมกับคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในการปฏิบัติข้อตกงร่วมมือที่ได้ลงนามกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนในการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนแนวลาวสร้างชาติกับคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางเวียดนามในวันเดียวกัน ทั้ง 2 ฝ่ายได้ยืนยันว่า จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่ายช่วงปี 2016 – 2020 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการรณรงค์มวลชน การชี้นำให้หน่วยงานทุกระดับกระชับความร่วมมือและสนับสนุนกันในการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาพรรคของทั้ง 2 ประเทศให้ประสบความสำเร็จ

ในบ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนคณะผู้แทนแนวลาวสร้างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด