เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องให้การต้อนรับประธานรัฐสภาฝรั่งเศส

(VOVworld) - ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้เสนอให้รัฐสภาฝรั่งเศสให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและฝึกอบรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่าง 2 ประเทศ ขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงและการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน

เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องให้การต้อนรับประธานรัฐสภาฝรั่งเศส - ảnh 1
เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องให้การต้อนรับประธานรัฐสภาฝรั่งเศส

(VOVworld) - เมื่อบ่ายวันที่ 20 มีนาคม ณ สำนักงานใหญ่คณะกรรมการกลางพรรค ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย  โกลดด์ บาร์โตโลนน์ (Claude Bartolone) ประธานรัฐสภาฝรั่งเศสที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ในการนี้ ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้เสนอให้รัฐสภาฝรั่งเศสให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและฝึกอบรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่าง 2 ประเทศ ขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงและการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน รวมทั้งเสนอให้รัฐสภาและวุฒิสภาฝรั่งเศสมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป หรือ อียู ชื่นชมการที่รัฐสภาฝรั่งเศสได้อนุมัติมติให้สัตยาบัณข้อตกลงหุ้นส่วนและร่วมมืออย่างรอบด้าน หรือ พีซีเอและข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียู โอกาสนี้ ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้รับรู้เสียงพูดในเชิงบวกในวงการเมืองและประชามติฝรั่งเศสต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและสนับสนุนจุดยืนของเวียดนามในการแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกและในภูมิภาคอื่นๆอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายสากล
ส่วนนาย  โกลดด์ บาร์โตโลนน์ (Claude Bartolone) ประธานรัฐสภาฝรั่งเศสได้ยืนยันว่า ฝรั่งเศสถือเวียดนามเป็นหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคและให้ความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนาม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาประเทศของเวียดนามที่ได้ระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 รวมทั้งให้คำมั่นที่จะปฏิบัติข้อตกลงความร่วมือกัในด้านที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆกับเวียดนามบนเจตนารมณ์ของแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศที่ได้ลงนามเมื่อเดือนกันยายนปี 2013  นาย  โกลดด์ บาร์โตโลนน์ยังได้ยืนยันว่า จะผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้ง 2 ประเทศเพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามพัฒนาอย่างเข้มแข็งต่อไปในเวลาที่จะถึงเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคและโลก พร้อมทั้งแสดงการสนับสนุนทัศนะของเวียดนามในการแก้ไขปัญหาการพิพาทและความขัดแย้งในทะเลตะวันออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี 1982 และข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด