เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง เข้าร่วมการประชุมกองทัพปี 2018

(VOVWORLD) - วันที่ 10 มกราคม ณ กรุงฮานอย พรรคสาขากองทัพส่วนกลางของกระทรวงกลาโหมได้จัดการประชุมกองทัพเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2018 และการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2019 
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง เข้าร่วมการประชุมกองทัพปี 2018 - ảnh 1 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง เข้าร่วมการประชุมกองทัพปี 2018 (vietnamplus)

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เลขาธิการพรรคสาขากองทัพ เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า ปี 2019 มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2016-2020 ให้ประสบความสำเร็จ เตรียมจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 นโยบาย แนวทางใหม่ๆของพรรคและรัฐ รวมทั้งด้านกลาโหมและความมั่นคงจะได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างลึก

ท่าน เหงียนฟู้จ่อง ย้ำว่า “เป็นฝ่ายรุกให้คำปรึกษา ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประเทศเพื่อสร้างสรรค์กองทัพที่มีความผูกพันกับความมั่นคงของประชาชน โดยต้องให้ความสำคัญมากขึ้นต่อการสร้างสรรค์เขตป้องกันของกองทัพ จังหวัดและนครต่างๆอย่างมั่นคง ปฏิบัติแนวทางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับงานด้านกลาโหมและความมั่นคงกับเศรษฐกิจ เศรษฐกิจกับกลามโหม ความมั่นคง โดยเฉพาะแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ สถานที่สำคัญ เขตชายแดนและเกาะแก่ง ปฏิบัติงานด้านการให้การศึกษาด้านกลาโหม ความมั่นคง การยกระดับจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการของกองทัพต่อหน้าที่เสริมสร้างงานด้านกลาโหม พิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจและกองกำลังต่อสู้เพื่อทำลายทุกแผนกุศโลบาย การทำลายของกลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริ ไม่ปล่อยให้กลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริและผู้ฉวยโอกาสทำลายชื่อเสียงและพลังการต่อสู้ของกองทัพ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด