เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานตรวจตราของพรรค