เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ่องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาว

(VOVworld) - ภายใต้การนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว พี่น้องชาวลาวจะพัฒนาผลสำเร็จต่างๆและปฏิบัติมติการประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ 9 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม 5 ปีครั้งที่ 7 
(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่ 17 กรกฎาคม ณ สำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย ทองสิง ทำมะวง สมาชิกรมการเมืองพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและนายกรัฐมนตรีลาวที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยแสดงความคิดเห็นต่อผลสำเร็จในหลายด้านของลาวในเวลาที่ผ่านมาและแสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว พี่น้องชาวลาวจะพัฒนาผลสำเร็จต่างๆและปฏิบัติมติการประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ 9 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม 5 ปีครั้งที่ 7 และจัดการประชุมพรรคทุกระดับให้ประสบความสำเร็จเพื่อมุ่งสู่การจัดการประชุมใหญ่พรรคทั่วประเทศสมัยที่ 10 ท่านเลขาธิการใหญ่ยังยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญและจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมมือกับลาวพัฒนาความสัมพันธ์สามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับลาวให้ขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ เพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละประเทศ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก ท่านเลขาธิการใหญ่ยังเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองประเทศประสานงานชี้นำกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นปฏิบัติข้อตกลงระหว่างกรมการเมือง ประสานงานอย่างใกล้ชิดในฟอรั่มพหุภาคีระดับโลกและประสานงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่สมาชิกอาเซียนของแต่ละประเทศให้ลุล่วงไปด้วยดี
ในบ่ายวันเดียวกัน นายเหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาเวียดนามก็ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาว ทองสิง ทำมะวง โดยแสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของพรรค รัฐสภา รัฐบาลและประชาชนลาวในภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสภาทั้งสองประเทศมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในกิจกรรมการต่างประเทศของรัฐสภาและร่วมมือกันในการตรวจสอบการปฏิบัติโครงการร่วมมือและลงทุนระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ส่วนนายหวูวันนิงห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีลาวทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแก้ปัญหาความยากจนในเวียดนาม ส่วนนายกรัฐมนตรีลาวได้ชื่นชมผลสำเร็จของเวียดนามในการแก้ปัญหาความยากจนโดยถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่ประเทศลาวในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด