เลื่อนเวลาการพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมายเกี่ยวกับเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ

(VOVWORLD) -วันที่11มิถุนายน สภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติและลงคะแนนอนุมัติการเลื่อนการอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายอภัยโทษฉบับแก้ไขและรับฟังการชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปโตเลิมเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ
เลื่อนเวลาการพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมายเกี่ยวกับเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ - ảnh 1ภาพของการประชุม 

ด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ85.63 สภาแห่งชาติได้อนุมัติเลื่อนเวลาการอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษในประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่6  นาย เหงวียนคักดิ๋ง หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายของสภาแห่งชาติได้เผยว่า คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้เห็นพ้องกับรัฐบาลเกี่ยวกับการเลื่อนเวลาการอนุมัติร่างโครงการดังกล่าวเพื่อทำการวิจัย รวบรวมความคิดเห็นเพื่อเสร็จสิ้นการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว ค้ำประกันความสำเร็จในการสร้างสรรค์เขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ3แห่งดังกล่าว รักษาความมั่นคงด้านกลาโหมและอธิปไตยของประเทศ “นี่เป็นร่างกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งมีหลายปัญหาที่ซับซ้อนเนื่องจากกลไกและนโยบายในร่างกฎหมายดังกล่าวมีก้าวกระโดดเกี่ยวกับโครงสร้าง จุดยืนและแนวทางการพัฒนาในสภาวการณ์ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน ผู้แทนสภาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบางเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว บนพื้นฐานของการรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ ประชาชนทุกชั้นชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติได้เห็นพ้องกับรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดของร่างกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวกับเวลาการใช้ที่ดินตามกฎหมายที่ดินปัจจุบันและไม่กำหนดสิทธิพิเศษในการเช่าที่ดินได้นานถึง99ปี”

นาย เหงวียนคักดิ๋งยังเสนอให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อบังคับใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวถ้าหากได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติ ผลักดันการประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาที่ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ต่อเนื้อหาต่างๆของร่างกฎหมายดังกล่าว

สำหรับกฎหมายอภัยโทษฉบับแก้ไข บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เผยว่า การปรับปรุงข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าวต้องมีความแตกต่างกับนโยบายอภัยโทษที่สำนักงานตุลาการกำลังปฏิบัติ

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม ฝุ่งซวนหญะ ได้ชี้แจงความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ

กฎหมายการศึกษาได้รับการประกาศใช้เมื่อปี 2005 และได้รับการแก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อปี 2009 ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดหลายข้อที่ไม่สอดคล้องหรือไม่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2013 มติของพรรคและสภาแห่งชาติ ไม่สอดคล้องกับระบบเอกสารกฎหมายที่เพิ่งได้รับการประกาศใช้

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เสนอว่า ต้องแปรทัศนะ “พัฒนาการศึกษาคือนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของประเทศ” ให้เป็นรูปธรรม และ “การลงทุนให้แก่การศึกษาคือการลงทุนให้แก่การพัฒนา” กำหนดและแยกแหล่งเงินลงทุนให้แก่การศึกษา เพื่อมีนโยบายการเงินที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาและการลงทุน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด