เวียดนามกำลังทำการปรับปรุงระบบกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

(VOVWORLD) -วันที่11เมษายน ในการประชุมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเลถิทูหั่งได้ยืนยันว่าการบังคับใช้โทษประหารชีวิตอยู่ในขอบเขตอำนาจทางตุลาการและอธิปไตยของเวียดนามและหลายประเทศในโลก

ในการตอบคำถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับข่าวที่ว่าองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ประกาศข้อมูลที่เผยว่าเวียดนามอยู่อันดับที่4ของโลกเกี่ยวกับกรณีลงโทษประหารชีวิต โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเลถิทูหั่งได้ย้ำว่า การระงับหรือยกเลิกโทษประหารชีวิตนี้ถูกระบุในอนุสัญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เวียดนามเป็นภาคี ซึ่งในเวียดนามการตัดสินโทษประหารชีวิตจะบังคับใช้สำหรับโทษฐานที่มีความร้ายแรงเป็นพิเศษที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเรือนการเมืองและการดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายขั้นรุนแรงที่ต้องโทษประหารชีวิตได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกระบวนการปรับปรุงระบบกฎหมายเวียดนามก็ได้ทำการแก้ไขลดโทษขั้นประหารชีวิตต่อโทษฐานหลายประเภท เช่นล่าสุดนี้ในประมวลกฎหมายอาญาปี2015ที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี2018นั้นได้ในการยกเลิกโทษประหารชีวิตแก่ฐานความผิด8ข้อและกำหนดให้ผู้กระทำผิดกฎหมายที่มีอายุต่ำหว่า18ปี กำลังเลี้ยงลูกอายุต่ำกว่า36เดือนและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปจะไม่ถูกประกาศโทษประหารชีวิต.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด