เวียดนามขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ “วันนี้ เราใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 24 มีนาคม ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ โดยที่กรุงฮานอย ได้มีการจัดกิจกรรมขานรับเอิร์ธอาวเออร์ในหัวข้อ “วันนี้ เราใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”
 เวียดนามขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ “วันนี้ เราใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” - ảnh 1กิจกรรมขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ ที่กรุงฮานอย  

เยาวชนอาสาหลายพันคนได้เรียกร้องให้ครอบครัวและบริษัทต่างๆปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในช่วงเวลา 20.30น.-21.30น. นี่คือครั้งที่ 10 ที่เวียดนามขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์เพื่อมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นาย เหงวียนหว่างแอง อยู่ที่เขตเตยโห่ กรุงฮานอยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเผยว่า“ผมเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะถ้าหากแต่ละบ้านปิดไฟ 1 ดวง โดยเฉพาะในประเทศที่มีประชากร 100 ล้านคนก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้มาก”

นอกเหนือจากการปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อประหยัดพลังงานแล้ว ร้านกาแฟและร้านอาหารต่างๆในกรุงฮานอยยังมีโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ส่วนที่นครเกิ่นเทอ กลุ่มบริษัทไฟฟ้าภาคใต้และบริษัทไฟฟ้านครเกิ่นเทอได้จัดกิจกรรมขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ในหัวข้อ “วันนี้ เราใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” โดยมีสมาชิกกองเยาวชน 2000 คนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นาย เหงวียนวันกว๋าง ผู้อำนวยการบริษัทไฟฟ้านครเกิ่นเทอได้เผยว่า“ในหลายปีมานี้ จากการชี้นำของเครือบริษัทไฟฟ้าเวียดนามและกลุ่มบริษัทไฟฟ้าภาคใต้ พวกเราได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานหน่วยงานไฟฟ้า ในปี 2017 พวกเราสามารถประหยัดไฟฟ้า 40 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.5”

ในปี 2018 มี นคร 7 พันแห่งของ 187 ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด