เวียดนามขานรับวันทำความสะอาดชายหาดโลก

(VOVWORLD) -ในการขานรับวันทำความสะอาดชายหาดโลกปี 2018 จังหวัดและนครชายฝั่งของเวียดนาม 28 แห่งได้จัดกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาดเพื่อเรียกร้องให้ทุกคนเข้าร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เช้าวันที่ 29 กันยายน เยาวชน เจ้าหน้าที่พนักงาน แรงงานและประชาชนในนครหวุงเต่า จังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่าได้ร่วมกันเก็บขยะริมชายหาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ควบคู่กับการเก็บขยะริมชายหาด ได้มีการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดให้แก่ทะเล คุณ เลกวางอาน นักศึกษามหาวิทยาลัยบ่าเหรียะ หวุงเต่าเผยว่า            “ที่เวียดนามยังมีการทิ้งขยะในชายหาดจำนวนมาก ดังนั้นทุกคนต้องร่วมกันรักษาความสะอาดให้แก่ทะเล เพื่อช่วยให้เราได้มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สะอาด มีส่วนร่วมรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเล”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด