เวียดนามขานรับวันน้ำโลก 2014

(VOVworld) - วันน้ำโลกปี 2014 มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องการแสวงหามาตรการควบคุมทรัพยากรณ์น้ำอย่างยั่งยืนเพื่อค้ำประกันการขยายตัวของเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
เวียดนามขานรับวันน้ำโลก 2014 - ảnh 1

(VOVworld) – เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย กระทรวงทรัพยากรณ์และสิ่งแวดล้อมเวียดนามได้จัดการประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขานรับวันน้ำโลก 2014 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม โดยกิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือการชุมนุมแห่งชาติขานรับวันน้ำโลก ณ นครลายเจาในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งเป็นนครที่อยู่ตอนบนของอ่างเก็บน้ำแม่น้ำแดง – ท้ายบิ่งห์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาเชิงวิชาในหัวข้อ “น้ำและพลังงาน” นิทรรศการภาพถ่าย “ น้ำ – มนุษย์ – ชีวิต” และการแสดงศิลปะ “สายน้ำกับเพลง” เป็นต้น
สำหรับวันน้ำโลกปีนี้มีหัวข้อคือ “น้ำและพลังงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับแหล่งน้ำและเรียกร้องการแสวงหามาตรการควบคุมทรัพยากรณ์น้ำอย่างยั่งยืนเพื่อค้ำประกันการขยายตัวของเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ พร้อมทั้งมุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มองค์ความรู้ของประชาคมโลก ทางการปกครองทุกระดับและชมรมเกี่ยวกับทรัพยากรณ์น้ำและความเชื่อมโยงระหว่างน้ำกับพลังงาน./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด