เวียดนามจัดงานฉลองวันน้ำโลก 2017 ที่จังหวัดบั๊กนิงห์

(VOVworld) –งานฉลองวันน้ำโลก 2017 ภายใต้หัวข้อ “น้ำเสีย”

เวียดนามจัดงานฉลองวันน้ำโลก 2017 ที่จังหวัดบั๊กนิงห์ - ảnh 1
เวียดนามจัดงานฉลองวันน้ำโลก 2017 (Photo VNplus)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 22 มีนาคม ที่นครบั๊กนิงห์ จังหวัดบั๊กนิงห์ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนามได้ประสานงานกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบั๊กนิงห์จัดงานฉลองวันน้ำโลก 2017 ภายใต้หัวข้อ “น้ำเสีย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และยกระดับความรู้ให้แก่สังคม เรียกร้องให้ลดการปล่อยน้ำเสียและใช้น้ำรีไซเคิล ประหยัดและปรับปรุงวัฏจักรของน้ำ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติคือ ถึงปี 2030 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและปรับปรุงเงื่อนไขด้านสุขาภิบาลผ่านการลดน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดและเพิ่มการใช้น้ำที่ปลอดภัย ในการกล่าวปราศรัยในงาน นายเจิ่นโห่งห่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนามย้ำว่า “เนื่องในโอกาสวันน้ำโลก ผมขอเรียกร้องให้หน่วยงานทุกระดับ ท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างปลอดภัยเพื่อบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นทรัพยากร เราต้องยกระดับความรู้ของทั้งสังคมเพื่อควบคุมมลภาวะในแหล่งน้ำและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ผมขอเรียกร้องให้ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศตระหนักได้ดีเกี่ยวกับการลดการปล่อยน้ำเสีย การใช้น้ำรีไซเคิลและการใช้แหล่งน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ”

ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 21 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดบั๊กนิงห์ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนามก็ได้จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ บำบัดและใช้น้ำรีไซเคิลอย่างปลอดภัย – มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน” โดยหารือเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการใช้น้ำรีไซเคิลอย่างปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่การควบคุมมลภาวะและบำบัดน้ำเสีย โดยผู้เชี่ยวชาญได้เสนอมาตรการแก้ไขต่างๆ เช่นความร่วมมือของภูมิภาคในการบริหารและควบคุมคุณภาพน้ำข้ามชาติในคณะกรรมการแม่น้ำโขง มาตรการแก้ไขทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เป็นต้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด