เวียดนาม–จีนผลักดันความสัมพันธ์ทางการทูตให้พัฒนาอย่างโปร่งใสและมีเสถียรภาพ

(VOVworld) – ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันที่จะปฏิบัติมาตรการแก้ไขเพื่อผลักความร่วมมืออย่างจริงจังและเอื้อประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ

เวียดนาม–จีนผลักดันความสัมพันธ์ทางการทูตให้พัฒนาอย่างโปร่งใสและมีเสถียรภาพ - ảnh 1
เวียดนาม – จีนผลักดันความสัมพันธ์ทางการทูตให้พัฒนา
อย่างโปร่งใสและมีเสถียรภาพ (Photo VNplus)

(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม ณ สำนักรัฐบาล นายเหงียนซวนฟุ๊ก รองนายกรัฐมนตรีได้เจรจากับนายจางเกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันที่จะปฏิบัติมาตรการแก้ไขเพื่อผลักความร่วมมืออย่างจริงจังและเอื้อประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างสองประเทศอย่างมีเสถียรภาพ ยุติธรรมและโปร่งใส มีการวิจัยอย่างกระตือรือร้นอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเขตร่วมมือเศรษฐกิจผ่านชายแดนเวียดนาม – จีน ประสานงานแก้ไขอุปสรรคในโครงการร่วมมือต่างๆในเวียดนาม ส่งเสริมท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นในเขตชายแดนให้ขยายความร่วมมือและเอื้อประโยชน์ต่อกันเพื่อขยายการพบปะสังสรรค์ ความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตชายแดน รองนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กชื่นชมการที่จีนยืนยันว่า จะนำเข้าสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำของเวียดนามต่อไปและช่วยเหลือเวียดนามในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การพัฒนาสาธารณะสุขและการศึกษาในจังหวัดชายแดน เป็นต้น
สำหรับปัญหาในทะเล ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่าจะปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมกันของผู้นำระดับสูงของสองพรรคและสองรัฐเกี่ยวกับการควบคุมความขัดแย้งในทะเล ไม่มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความซับซ้อนและขยายการพิพาทมากขึ้น ร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก ปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างจริงจังและสมบูรณ์ ร่วมมือกับอาเซียนจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว แก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี ตามกฎหมายสากลและร่วมกันรักษาบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพทางทะเลเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านเวียดนาม – จีนพัฒนาอย่างโปร่งใส มีเสถียรภาพและยั่งยืน  โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม “แผนปฏิบัติข้อตกลงวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนระยะปี 2016-2018”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด