เวียดนามดึงดูดเงินลงทุนเอฟดีไอเกือบ2หมื่น 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน7เดือนแรกของปี2017

(VOVWORLD) - บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้ให้ข้อสังเกตว่า เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ คาดว่า ในปี 2017 เวียดนามจะดึงดูดเงินลงทุนเอฟดีไอมากถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินทุนที่ได้รับการเบิกจ่ายอาจอยู่ที่ 1 หมื่น 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

กรมการลงทุนต่างประเทศสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้เผยว่า ในรอบ7เดือนที่ผ่านมา ยอดรวมเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งเงินจดทะเบียนใหม่ เงินทุนเพิ่มเติมและการร่วมทุนซื้อหุ้นในทั่วประเทศอยู่ที่เกือบ2หมื่น2พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ52เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  เงินทุนที่ได้รับการเบิกจ่ายอยู่ที่9พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่วนหน่วยงานอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตเป็นหน่วยงานที่ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด  รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนอยู่ที่เกือบ 1 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  รองลงมาคือด้านการผลิต การจัดสรรไฟฟ้าและการทำเหมือง  

ใน 7 เดือนที่ผ่านมา สาธารณรัฐเกาหลีเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในจำนวน98ประเทศและดินแดนที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม  รวมยอดเงินลงทุนอยู่ที่5.6พันล้านดอลาร์สหรัฐ  คิดเป็นกว่าร้อยละ26ยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รองลงมาคือญี่ปุ่นและสิงคโปร์.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด