เวียดนามถือการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือทางเลือกเดียวให้แก่การพัฒนา

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2018 ในหัวข้อ “ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” โดยมีตัวแทนกว่า 600 คนจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่น รวมทั้งสถานประกอบการและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม
เวียดนามถือการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือทางเลือกเดียวให้แก่การพัฒนา - ảnh 1นาย หวูเตี๊ยนโหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (VNA) 

 ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาและมาตรการกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม การผลักดันการปฏิบัติยุทธศาสตร์การขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับชาติ พร้อมทั้งรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของรัฐบาลและเศรษฐกิจภาคเอกชนเพื่อเพิ่มผลผลิต ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นาย หวูเตี๊ยนหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า “รัฐบาลเวียดนามและธนาคารโลกได้เสนอรายงาน “เวียดนามจนถึงปี 2030” ที่ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2035 จะพัฒนาเวียดนามให้เป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรมากกว่า 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งระบุถึงการปรับเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจรวม 6 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางที่ทันสมัย พัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน เสริมสร้างทักษะการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ระดับชาติ ยกระดับประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาตัวเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลักดันการปรับตัวเข้ากับสังคมและค้ำประกันความยุติธรรม จัดทำกลไกบริหารภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จากเป้าหมายยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขัน รัฐบาลเวียดนามได้มีมติเกี่ยวกับการปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีเปิดตัวฟอรั่มแห่งชาติ P4G เพื่อผลักดันการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติเป้าหมายของสหประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด