เวียดนามธำรงและขยายความสัมพันธ์ที่มีมาช้านาน

(VOVworld) – รองประธานรัฐสภาเวียดนามต่องถิฟ้องได้มีการพบปะทวิภาคีกับประธานรัฐสภาบังกลาเทศ Sharin Sharmin Chaudhury ประธานรัฐสภาฟิจิและประธานรัฐสภาจอร์เจีย

(VOVworld) – นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียูครั้งที่ 136 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน รองประธานรัฐสภาเวียดนามต่องถิฟ้องได้มีการพบปะทวิภาคีกับประธานรัฐสภาบังกลาเทศ Sharin Sharmin Chaudhury ประธานรัฐสภาฟิจิและประธานรัฐสภาจอร์เจีย

ในการพบปะกับประธานรัฐสภาบังกลาเทศ รองประธานรัฐสภาเวียดนามต่องถิฟ้องได้ย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญและมีความประสงค์ที่จะขยายความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานและความร่วมมืออันดีงามกับบังกลาเทศและเสนอให้ทั้งสองฝ่ายขยายความร่วมือและสนับสนุนกันบนฟอรั่มพหุภาคี โดยเฉพาะในกรอบของสหประชาชาติ ขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับและการพบปะสังสรรค์ระหว่างประชาชน

ส่วนในการพบปะกับประธานรัฐสภาฟิจิ นางต่องถิฟ้องได้ยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในหลายด้านกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก รวมทั้งประเทศฟิจิ เวียดนามพร้อมที่จะขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปยังฟิจิเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านที่เป็นจุดแข็งของเวียดนาม เช่น การเกษตร การรักษาความมั่นคงด้านอาหาร การประมง การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข

ในขณะเดียวกัน รองประธานรัฐสภาเวียดนามยังมีการพบปะกับประธานรัฐสภาจอร์เจียโดยแสดงความปรสงค์ว่า จะขยายความร่วมมือกับจอร์เจียในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการศึกษา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด