เวียดนามนับวันยิ่งค้ำประกันและส่งเสริมสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองให้แก่พลเมือง

(VOVWORLD) -เวียดนามกำลังเน้นยกระดับประสิทธิภาพในการเข้าร่วมอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองหรืออนุสัญญา ICCPR โดยเฉพาะนับวันได้เพิ่มการค้ำประกันและส่งเสริมสิทธิด้านนี้ให้แก่ประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประเทศ 
เวียดนามนับวันยิ่งค้ำประกันและส่งเสริมสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองให้แก่พลเมือง - ảnh 1ภาพการสัมมนา 

นี่คือเนื้อหาหลักในการสัมมนาทาบทามความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองที่จัดโดยกระทรวงยุติธรรม ณ นครโฮจิมินห์ในเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม โดยผู้แทนทุกคนได้ยืนยันถึงแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนามคือถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัตินโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม นับตั้งแต่ที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้ เวียดนามได้พยายามปฏิบัติการปฏิรูปอย่างพร้อมเพรียงและเข้มแข็งทั้งในด้านนิติบัญญัติ การบริหารและตุลาการเพื่อค้ำประกันและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยได้แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายฉบับต่างๆให้สอดคล้องมากขึ้น นายเหงียนแค้งหงอก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยว่า            “นับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2013 ก็ได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับต่างๆ เช่น กฎหมายฟ้องร้องในศาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงสิทธิการประกอบธุรกิจ กฎหมายการสมรสและครอบครัวและกฎหมายสำมะโนครัว เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นไปในทิศทางที่มอบสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองให้แก่ประชาชนมากขึ้น พร้อมทั้งค้ำประกันเงื่อนไขต่างๆให้ประชาชนได้ใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างสะดวก”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด