เวียดนามบรรลุความคืบหน้าในหลายด้านในการแก้ปัญหาความยากจน

(VOVWORLD) - ใน 3 ปีที่ผ่านมา การปฏิบัติมติ 76 ของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการผลักดันการปฏิบัติเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในช่วงปี 2016-2020 ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี การแก้ปัญหาความยากจนมีความคืบหน้าและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนลดลง 

นี่คือผลงานที่ถูกเสนอในการประชุมครบองค์ครั้งที่ 11 ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมเมื่อวันที่9 ตุลาคม ณ นครดานัง นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า “เวียดนามกำลังเป็นจุดเด่นของโลกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน เมื่อปี 2015 เวียดนามมีครอบครัวยากจนร้อยละ 7  จนถึงปัจจุบันครอบครัวยากจนได้ลดลง โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.77 ด้วยแผนการนี้ จนถึงปี 2020 พวกเราจะบรรลุเป้าหมาย แต่ต้องทำให้การแก้ปัญหาความยากจนมีความยั่งยืน ต้องกำหนดว่า การแก้ปัญหาความยากจนคือการต่อสู้ที่ดุเดือด แต่ต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ”

รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงสิ้นปี 2020 อัตราครอบครัวยากจนของประเทศจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4 อัตราครอบครัวยากจนในอำเภอยากจนลดลงต่ำกว่าร้อยละ 30 ไม่มีครอบครัวของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติอยู่ในกลุ่มครอบครัวที่ยากจน และจำกัดไม่ให้ครอบครัวที่หลุดพ้นจากความยากจนกลับไปสู่ในกลุ่มครอบครัวยากจนอีก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด