เวียดนามบริหารนโยบายการเงินสนับสนุนการพัฒนาของเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -ผลงานที่น่ายินดีต่างๆของเศรษฐกิจเวียดนามใน 6 เดือนแรกได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อนโยบายการเงิน ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ผู้ว่าการธนาคารชาติเวียดนาม เลมิงห์ฮึง ได้เผยว่า นับตั้งแต่ต้นปี ระบบธนาคารพาณิชย์และธนาคารชาติได้มีการบริหารนโยบายการเงินอย่างคล่องตัวเพื่อควบคุมและรักษาอัตราดอกเบี้ย ใน 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยมีเสถียรภาพ โดยดอกเบี้ยเงินกู้ได้ลดลงร้อยละ 0.5 ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการและประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างสะดวก

ในการบริหารอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดเงินตราต่างประเทศ จนถึงปลายเดือนมิถุนายน ตลาดเงินตราต่างประเทศยังคงมีเสถียรภาพ สามารถตอบสนองความต้องการด้านเงินตราต่างประเทศได้ ใน 6 เดือนแรกของปี ธนาคารชาติได้ซื้อสุทธิเงินตราต่างประเทศ 1 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มการสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐขึ้นเป็น 6 หมื่น 3 พัน 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการบริหารที่พร้อมเพรียงของรัฐบาลและธนาคารชาติที่มีส่วนร่วมต่อการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเงินด่ง ผู้ว่าการธนาคารชาติเวียดนาม เลมิงห์ฮึง เผยว่า            “พวกเรามีมาตรการเชิงรุกในการบริหารนโยบายการเงิน แม้ในหลายวันมานี้ ค่าเงินต่างประเทศจะแข็งค่าขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารชาติพร้อมแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศเพื่อค้ำประกันเสถียรภาพของค่าเงินต่างประเทศ ไม่ปล่อยให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะภาวะเงินเฟ้อ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เรามีเครื่องมือและแนวทางที่จำเป็นเพื่อค้ำประกันเสถียรภาพของค่าเงินต่างประเทศและควบคุมเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด