เวียดนามปฏิบัติตามข้อเสนอเกือบร้อยละ 83 ของกลไก UPR รอบที่ 3 เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 41 สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อผ่านความเห็นชอบรายงานแห่งชาติของเวียดนามตามกลไกการตรวจสอบเป็นประจำหรือ UPR รอบที่ 3 ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
เวียดนามปฏิบัติตามข้อเสนอเกือบร้อยละ 83 ของกลไก UPR รอบที่ 3 เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - ảnh 1 นาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (VNA)

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยเลหว่ายจุง ได้ยืนยันอีกครั้งถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จากเกียรติประวัติแห่งการต่อสู้ การสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ พรรคและรัฐเวียดนามถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการจัดทำและปฏิบัตินโยบายต่างๆ สำหรับสถานการณ์การปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของเวียดนามในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วย เลหว่ายจุงได้ย้ำว่า เวียดนามให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการสร้างสรรค์รัฐที่บริหารประเทศด้วยอำนาจกฎหมาย การปรับปรุงระบบกฎหมาย ซึ่งสะท้อนจากกิจกรรมต่างๆในการประชุมครั้งที่ 7 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ที่ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเวียดนามและประชามติโลก การประกาศใช้มติและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของเวียดนามในปี 2019 และกล่าวถึงผลสำเร็จของเวียดนามในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การค้ำประกันสวัสดิการสังคม การส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาศาสนาและการค้ำประกันสิทธิของผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ เวียดนามได้ปฏิบัติตามข้อเสนอ 241 ข้อจากทั้งหมด 291 ข้อเกี่ยวกับการค้ำประกันสิทธิมนุษยชน การปรับปรุงระบบกฎหมาย มาตรการค้ำประกันสิทธิด้านพลเรือน การเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม กลไกปกป้องสิทธิมนุษยชนและปัญหาใหม่ๆ เช่น ปัญหาผู้อพยพ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่วนตัวแทนประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศและองค์กร NGO ได้ชื่นชมและรับทราบถึงความพยายามและผลสำเร็จของเวียดนามในการปฏิรูปด้านตุลาการ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การค้ำประกันสวัสดิการสังคม สิทธิของกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบ การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น พร้อมทั้งชื่นชมเวียดนามที่เข้าร่วมกระบวนการ UPR อย่างจริงจังและมีแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอต่างๆ

สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติรายงานแห่งชาติของเวียดนามตามกลไกการตรวจสอบเป็นประจำหรือ UPR รอบที่ 3.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด