เวียดนามปฏิบัตินโยบายให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเลื่อมใสของประชาชน

(VOVWORLD) - ในโอกาสวันวิสาขบูชาปี พ.ศ 2562 พุทธสมาคมจังหวัดและนครต่างๆของเวียดนามได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีสรงน้ำพระ พิธีสวดมนต์เพื่อขอพรให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความอิ่มหนำผาสุกและโลกมีสันติภาพ รวมทั้งกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือคนจน

เวียดนามปฏิบัตินโยบายให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเลื่อมใสของประชาชน - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์กล่าวปราศรัยในพิธี

เช้าวันที่ 29 พฤษภาคม ณ วัดกว๊านซื้อ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีรำลึกวันวิสาขบูชาปีพ.ศ. 2562 ในการกล่าวปราศรัยในพิธี รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ได้ยืนยันว่า จากการคงอยู่ในตลอดเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมา พุทธศาสนามีความผูกพันและเดินพร้อมกับประชาชาติเวียดนาม พร้อมทั้งย้ำว่า            “พรรคและรัฐเวียดนามปฏิบัตินโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายคือให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเลื่อมใสของประชาชน ปกป้องการประกอบศาสนกิจตามกฎหมาย ธำรงและส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามตามประเพณีของประชาชาติเวียดนาม โอกาสนี้ ผมขอเรียกร้องให้กระทรวงและหน่วยงานทุกระดับให้ความสนใจแนะนำและอำนวยความสะดวกให้ศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนกิจตามกฎหมาย สร้างบรรยากาศการประกอบศาสนกิจและศาสนาอย่างมีเสถียรภาพและโปร่งใสในทั่วประเทศและร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกที่สันติ”

ที่นครเว้ วัดต่างๆ เช่น วัดเทียนมิง วัดตื่อเฮี้ยว ศาลาตื่อด่ามและวัดต่างๆในอำเภอและอำเภอเมือง 9 แห่งได้รับการตกแต่งด้วยดอกบัวและมีการจัดเวทีกลางแจ้งในโอกาสวันวิสาขบูชา ในช่วงนี้ พระภิกษุสามเณรของวัดต่างๆและพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล เช่น การมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนและ คนแก่ที่ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ

ส่วนที่นครดานัง  สภาผู้บริหารพุทธสมาคมเวียดนามสาขานครดานังได้จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ที่มีฐานะยากจนในท้องถิ่น เช่น มอบของขวัญให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน และผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ ตรวจ รักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชนในเขตทุรกันดารและเขตที่ห่างไกลความเจริญ รวมมูลค่า 2 พันล้านด่ง พระมหาเถระ ทิกทงด่าว รองหัวหน้าสภาผู้บริหารและเลขานุการสภาผู้บริหารพุทธสมาคมเวียดนามสาขานครดานังได้เผยว่า“เราได้มอบของขวัญ รวมถึงข้าวและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนหลายพันคน  นอกจากนี้ ทางสภาฯได้เน้นโครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและไร้ที่อยู่อาศัย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด