เวียดนามผลักดันการปฏิบัติแผนการประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียน

(VOVWORLD) -วันที่23กรกฎาคม ณ นครดานัง ได้มีการจัดการประชุมสรุปการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์และปฏิบัติแผนการปฏิบัติเป้าหมายของประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียนจนถึงปี2025ในภาคกลาง

ในการนี้ ตัวแทนของกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า ในระดับประเทศ จนถึงขณะนี้ มี9ในจำนวนทั้งหมด11กระทรวงและหน่วยงานได้วางแผนการปฏิบัติ ส่วนในระดับท้องถิ่น มีจังหวัดและนคร54แห่งในจำนวนทั้งหมด63แห่งได้ประกาศแผนการปฏิบัติงานในช่วงปี2016-2020  ซึ่งนครดานังได้เน้นชี้นำการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับงานทำผ่านนโยบายที่พร้อมเพรียง จัดกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมเพื่อชุมชน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนในกรอบของอาเซียน สำนักงานต่างๆในนครดานังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะกับประเทศอาเซียน

แผนการโดยรวมเกี่ยวกับประชาคมวัฒนธรรมและสังคมอาเซียนระดับชาติของเวียดนามมุ่งสู่การเชื่อมโยงและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน เน้นประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับอาเซียนและผลประโยชน์จากอาเซียน ผลักดันการปฏิบัตินโยบายด้านสวัสดิการสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด