เวียดนามผลักดันการหารืออย่างจริงจังในกรอบการประชุมลดอาวุธ

(VOVWORLD) - ในวาระดำรงตำแหน่งประธานการประชุมลดอาวุธหรือ CD ปี 2019 ของเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ณ สำนักงานของสหประชาชาติในเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นาย เยืองชี้หยุง เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมครบองค์ครั้งที่ 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับ “การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อค้ำประกันให้แก่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจากการใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือ NSA” 
เวียดนามผลักดันการหารืออย่างจริงจังในกรอบการประชุมลดอาวุธ - ảnh 1เอกอัครราชทูต เยืองชี้หยุง เข้าร่วมการประชุม (vietnamplus) 

นี่เป็น 1 ใน 4 หัวข้อของระเบียบวาระการประชุมที่ประเทศต่างๆจะเน้นหารือในวาระที่เวียดนามทำหน้าที่ประธาน CD

ในนามคณะผู้แทนเวียดนาม เอกอัครราชทูต เยืองชี้หยุง ย้ำว่า NSA คือหนึ่งในมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันกระบวนการลดอาวุธและไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์อย่างรอบด้าน มีบทบาทสำคัญในการค้ำประกันการปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับภูมิภาคที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEANWFZ

ประเทศสมาชิกได้แสดงความเห็นว่า NSA สามารถมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมต่อกระบวนการลดอาวุธ ต่อต้านการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ในทุกด้าน อีกทั้งชื่นชมการที่เวียดนามได้จัดการหารือเกี่ยวกับ NSA ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันการหารือที่จริงจังในกรอบการประชุม CD มุ่งสู่ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ทางนิตินัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดอาวุธและต่อต้านการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ในทุกด้าน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด