เวียดนามผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกได้ลงนามในมติที่213เกี่ยวกับโครงการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนามกับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สำคัญ

การประกาศใช้มติดังกล่าวก็เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการขยายตัว เพิ่มความหลากหลายของตลาดการส่งออก ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและจิตสำนึกของสถานประกอบการเวียดนามเกี่ยวกับการผสมผสาน เพิ่มทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในท้องถิ่นต่างๆและสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสรรข้อมูลให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ฝึกอบรมแหล่งบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ข้อตกลงเอฟทีเอระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เวียดนามเข้าร่วม  ใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าการลงทุนที่เวียดนามได้ลงนาม ดึงดูดการลงทุนจากเครือบริษัทและสถานประกอบการต่างๆของประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และสำคัญในเวียดนาม ผลักดันการประสานงานระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามกับสมาคมสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ สำนักงานภายในและสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด