เวียดนามผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนระหว่างอินเดียกับอาเซียน

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ได้มีการจัดฟอรั่มเศรษฐกิจอินเดีย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ได้รับการจัดขึ้นเพื่อขานรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 14 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11

เวียดนามผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนระหว่างอินเดียกับอาเซียน  - ảnh 1
(Photo: cis.org.vn)
(VOVworld) – เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ได้มีการจัดฟอรั่มเศรษฐกิจอินเดีย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ได้รับการจัดขึ้นเพื่อขานรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 14 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11 โอกาสนี้ นาย ตนซิงแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินเดียได้กล่าวปราศรัยโดยยืนยันว่า ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับอินเดียยังมีศักยภาพอีกมาก เนื่องจากอินเดียเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวเร็วที่สุดและสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประชาคมอาเซียนมีประชากร 622 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ที่ 2 ล้าน 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินเดีย ตนซิงแถ่ง ได้ยืนยันว่า เวียดนามจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างอินเดียกับอาเซียน โดยเฉพาะกับกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม อีกทั้งผลักดันการผสมผสานของอินเดียและอาเซียนเข้ากับกลไกความร่วมมือในภูมิภาค รวมทั้งข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับและการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านในภูมิภาค หรือ RCEP ทั้งนี้ ตามสถิติของสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย มูลค่าการค้าระหว่างอินเดียกับอาเซียนในระยะปี 2015 – 2016 อยู่ที่ 6 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับระยะปี 2005 – 2006.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด