เวียดนามผลักดันและค้ำประกันสิทธิของคนพิการ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมครั้งที่ 11 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการหรือ CRPD  นาง เหงียนเฟืองงา เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ชื่นชมหัวข้อของการประชุมในปีนี้คือ “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังผ่านการปฏิบัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอย่างสมบูรณ์” เนื่องจากได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด การสนับสนุนกันระหว่างการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุม 2030 กับ CRPD มุ่งสู่เป้าหมายสร้างสรรค์อนาคตที่ดีงามมากขึ้นให้แก่ทุกคน
เวียดนามผลักดันและค้ำประกันสิทธิของคนพิการ - ảnh 1เวียดนามผลักดันและค้ำประกันสิทธิของคนพิการ (Photo: Vietnamplus) 

เอกอัครราชทูต เหงียนเฟืองงา ยืนยันว่า เวียดนามถือความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการขั้นพื้นฐานของการผลักดันและค้ำประกันสิทธิของทุกคน รวมทั้งสิทธิของคนพิการ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามของเวียดนามในการให้การช่วยเหลือการใช้ชีวิต ผลักดันการเข้าร่วมและส่วนร่วมของคนพิการในสังคม  ซึ่งในนั้นมีการก่อสร้างศูนย์ให้การช่วยเหลือการดำรงชีวิตอย่างอิสระให้แก่คนพิการ นโยบายให้สิทธิพิเศษแก่องค์กรการเงินและเทคนิคในการฝึกสอนอาชีพ การศึกษา การสร้างงานทำให้แก่คนพิการ ยกระดับคุณภาพทางสถิติเพื่อสนับสนุนการวางนโยบาย

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม นาย อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้เผยว่า CRPD คือหนึ่งในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการที่ได้รับการให้สัตยาบันจากประเทศต่างๆมากที่สุด โดยมี 177 ประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบัน ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการผลักดันและปกป้องสิทธิของคนพิการทั่วโลก 1.5 พันล้านคน

ในกรอบการประชุมดังกล่าว ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมการหารือต่างๆเกี่ยวกับงบประมาณ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อผลักดันการปฏิบัติ CRPD สตรีและเด็กหญิงพิการ และเข้าร่วมในด้านการเมืองและการรับรองความเสมอภาคในด้านกฎหมาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด