เวียดนามพยายามปฏิบัตินโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

(VOVworld)-บรรดาผู้แทนต่างประเทศยังได้ชื่นชมการที่เวียดนามได้ลงนามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการทารุณกรรมและการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2013 

เวียดนามพยายามปฏิบัตินโยบายด้านสิทธิมนุษยชน - ảnh 1
เวียดนามได้รับคะแนน184/193ในการเลือกสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชน

(VOVworld)-“เวียดนามพยายามปฏิบัตินโยบายด้านสิทธิมนุษยชน”คือคำยืนยันของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ห่ากิมหงอกในการประชุมครั้งที่18กลุ่มปฏิบัติงานตามระเบียบการตรวจสอบประจำหรือยูพีอาของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ ซึ่งบรรดาผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมต่างชื่นชมความพยายามของเวียดนามในเวลาที่ผ่านมาและแสดงความยินดีกับบทบาทหน้าที่ใหม่ของเวียดนามในสภาสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปีนี้ รวมไปถึงผลงานต่างๆของเวียดนามในการแก้ปัญหาความยากจนและการบรรลุ5/8เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติก่อนกำหนด  ในสภาวการณ์ที่ประเทศยังประสบอุปสรรคทางเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากผลกระทบของวิกฤตการเงินโลกรัฐบาลเวียดนามยังคงให้ความสนใจต่อการพัฒนาสวัสดิการสังคมและปรับปรุงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยไม่มีการปรับลดโครงการในด้านนี้
บรรดาผู้แทนต่างประเทศยังได้ชื่นชมการที่เวียดนามได้ลงนามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการทารุณกรรมและการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2013  ในขณะเดียวกันเวียดนามได้ให้ความสำคัญต่อความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ของประเทศต่างๆต่อรายงานแห่งชาติยูพีอาของเวียดนามที่เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด