เวียดนามพยายามผลักดันมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำบรรลุตั้งแต่ 8-9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020

(VOVWORLD) - หนึ่งในหน้าที่ของโครงการคือลงทุนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยกระดับความสามารถในการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ให้มีความทันสมัย
เวียดนามพยายามผลักดันมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำบรรลุตั้งแต่ 8-9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 - ảnh 1 เวียดนามพยายามผลักดันมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำบรรลุตั้งแต่ 8-9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 (chinhphu.vn)

นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้อนุมัติโครงการเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนช่วงปี 2016-2020 เพื่อใช้ศักยภาพและความได้เปรียบเพื่อพัฒนาหน่วยงานสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน พยายามกลายเป็นหน่วยงานผลิตสินค้าสำคัญ มีโครงสร้างและรูปแบบการผลิตที่เหมาะสม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ผสมผสานเข้ากับกระเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการปกป้องแหล่งประโยชน์ ระบบนิเวศ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชาวประมงให้สูงขึ้น มีส่วนร่วมปกป้องความมั่นคง กลาโหมในเขตทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ พยายามจนถึงปี 2020 อัตราการขยายตัวมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยทุกปีบรรลุร้อยละ 6  ปริมาณสัตว์น้ำบรรลุตั้งแต่ 6.5-7 ล้านตันและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำบรรลุตั้งแต่ 8-9 พันล้านด่ง  หนึ่งในหน้าที่ของโครงการคือลงทุนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยกระดับความสามารถในการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ให้มีความทันสมัย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด