เวียดนามพยายามให้ประชาชนร้อยละ 90 เข้าร่วมการประกันสุขภาพภายในปี 2020

(VOVworld) –นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานประกันสังคมและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครต่างๆเร่งปฏิบัติเป้า หมายจนถึงปี 2020 มีประชากรร้อยละ 90.7 เข้าร่วมการประกันสุขภาพ ส่วนในปี 2016 นี้จะบรรลุร้อยละ 79

เวียดนามพยายามให้ประชาชนร้อยละ 90 เข้าร่วมการประกันสุขภาพภายในปี 2020 - ảnh 1
เวียดนามพยายามให้ประชาชนร้อยละ 90 เข้าร่วมการประกันสุขภาพภายในปี 2020

(VOVworld) – การประกันสุขภาพเป็นเสาหลักในการรักษาสวัสดิการสังคม นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานประกันสังคมและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครต่างๆเร่งปฏิบัติเป้าหมายจนถึงปี 2020 มีประชากรร้อยละ 90.7 เข้าร่วมการประกันสุขภาพ ส่วนในปี 2016 นี้จะบรรลุร้อยละ 79 ปัจจุบันนี้ ในจังหวัดบางแห่งมีประชาชนเข้าร่วมการประกันสุขภาพกว่าร้อยละ 95 ส่วนตามจังหวัดเขตเขาภาคเหนือได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณแผ่นดินในการซื้อบัตรประกันสุขภาพให้แก่ชนกลุ่มน้อยและคนจน ส่วนในเวลาข้างหน้า หน่วยงานประกันสังคมเวียดนามจะให้คำปรึกษาต่อรัฐบาลเพื่อเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการประกันสุขภาพมากขึ้น นายเลวันฟุ๊ก รองหัวหน้าคณะกรรมการปฏิบัตินโยบายประกันสุขภาพสังกัดหน่วยงานประกันสังคมเวียดนามเผยว่า “เราจะมีระเบียบการที่สะดวกมากขึ้นในการเข้าร่วมประกันสุขภาพของครอบครัว โดยไม่ต้องเข้าร่วมในเวลาเดียวกันแต่จะแบ่งการเข้าร่วมเป็นช่วงๆ ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องจ่ายเงินการเข้าร่วมประกันสุขภาพให้แก่สมาชิกในครอบครัวในเวลาเดียวกัน ส่วนท้องถิ่นต่างๆต้องเป็นฝ่ายรุกในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้แก่คนที่ใกล้ยากจนให้สามารถเข้าร่วมการประกันสุขภาพได้ ส่วนกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมต้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมการประกันสุขภาพ”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด