เวียดนามพร้อมกระชับความร่วมมือกับทุกประเทศและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรือง

(VOVWORLD) - ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเยือนประเทศแคนาดาและเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือจี7 ขยางวง ณ รัฐควิเบก  ประเทศแคนาดา เว็บไซต์ของกองทุนการเงินเอเชียแปซิฟิกสาขาประเทศแคนาดา หรือ APF Canada ได้ลงบทสัมภาษณ์ท่าน เหงวียนซวนฟุก เกี่ยวกับส่วนร่วมของเวียดนามในการประชุมครั้งนี้และสถานะของเวียดนามที่นับวันสูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลก
เวียดนามพร้อมกระชับความร่วมมือกับทุกประเทศและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรือง - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนามและนายกรัฐมนตรีแคนาดา (VGP) 

สำหรับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของเวียดนาม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลคือแนวทางพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของเวียดนามภายใต้วิสัยทัศน์เสริมสร้างศักยภาพทางทะเลให้เป็นจุดแข็งของเวียดนาม โดยได้ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2020 เศรษฐกิจทางทะเลและเขตริมฝั่งทะเลจะมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 55 ของจีดีพีและอยู่ที่ร้อยละ 60 ของยอดมูลค่าการส่งออกของประเทศ ซึ่งเพื่อปฏิบัติวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าว เวียดนามกำลังปฏิบัตินโยบายและมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงกลไก นโยบายและแผนพัฒนาทะเลและเกาะแก่ง บังคับใช้กฎหมายทางทะเล กฎหมายทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางทะเลและเกาะแก่ง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ผลักดันการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางทะเล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนเศรษฐกิจทางทะเล เช่น เส้นทางริมฝั่งทะเลและระบบท่าเรือ ปฏิบัติแนวทางที่เสมอต้นเสอปลายในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระชับความร่วมมือและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อการรักษาสันติภาพและ เสถียรภาพในเขตทะเลต่างๆ เวียดนามพร้อมกระชับความร่วมมือกับทุกประเทศและหุ้นส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลบนพื้นฐานของความเสมอภาค การให้ความเคารพกฎหมายสากล มีผลประโยชน์ร่วมกันและมุ่งสู่มหาสมุทรแห่งสีเขียว สันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

สำหรับความคิดริเริ่มของเวียดนามในการประชุมผู้นำจี7ขยายวงครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า เวียดนามชื่นชมความคิดริเริ่มของแคนาดาและประเทศสมาชิกจี7เกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทิ้งของเสียลงสู่มหาสมุร การผลักดันความเสมอภาคทางเพศ อำนวยความสะดวกให้สตรีเข้าถึงแหล่งพลังและบริการขั้นพื้นฐานในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศหารือถึงการเจรจาเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรในระดับโลกเหมือนข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ เวียดนามได้เสนอให้ประเทศสมาชิกจี7พิจารณาจัดตั้งฟอรั่มความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาน้ำทะเลหนุนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลระหว่างประเทศสมาชิกจี7กับประเทศริมฝั่งทะเล ซึ่งได้รับการชื่นชมจากหลายประเทศที่เข้าร่วมการประชุม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด