เวียดนามพร้อมที่จะส่งเสริมบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

(VOVWORLD) - ในโอกาสเดินทางไปเยือนเขตปกครองตนเองพิเศษ กวางสีจ้วง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมสุดยอดการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน  รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่ง ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวใหญ่ๆของจีน เช่นซินหัว China News เหรินหมินรื่อป้าว กวางสีรื่อป้าวและนิตยสาร CAEXPO 
เวียดนามพร้อมที่จะส่งเสริมบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่ง กล่าวปราศรัยในการประชุม (vietnamnet.vn)

รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่ง ยืนยันว่า งานแสดงสินค้าและการประชุมสุดยอดการลงทุนและการค้าจีน-อาเซียนคือกิจกรรมพบปะสังสรรค์ที่มีความหมายสำหรับความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน ผลสำเร็จของงานได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ส่วนลึก ในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นของประชาคมอาเซียน เวียดนามให้ความสำคัญและสนับสนุนความร่วมมืออาเซียน-จีน พร้อมที่จะส่งเสริมบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับจีน ร่วมกับอาเซียนผลักดันความร่วมมือในหลายด้าน รักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ค้ำประกันให้กิจกรรมร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เวียดนามส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการอาเซียนและจีนพัฒนาร่วมมือ ประกอบธุรกิจและขยายการลงทุนในเวียดนาม เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย การที่เวียดนามเข้าร่วมงานแสดงสินค้า CAEXPO อย่างเข้มแข็งได้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาล ท้องถิ่นและสถานประกอบการเวียดนามในการผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกด้านกับจีนและท้องถิ่นต่างๆของจีน สำหรับความร่วมมือทวิภาคี รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่ง ได้ย้ำว่า พรรค รัฐและรัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญต่อการผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและจริงจังกับท้องถิ่นต่างๆของจีน โดยเฉพาะมณฑลกวางสีต่อความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในเวลาที่จะถึง มณฑลกวางสีและท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามต้องผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน อำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนการค้า ปฏิบัติการบริหารเขตชายแดนทางบกระหว่างสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติด สร้างสรรค์แนวชายแดนเวียดนาม-จีนที่สันติภาพ เสถียรภาพ ร่วมมือและพัฒนา.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด