เวียดนามมีความก้าวหน้าในด้านความเสมอภาคทางเพศ

(VOVWORLD) - การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีของสหประชาชาติสมัยที่ 63 ได้มีขึ้น ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐในระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม โดยมีรองประธานาธิบดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประเทศต่างๆกว่า 100 คนเข้าร่วม นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เข้าร่วมและกล่าวปราศรัยในการประชุมดังกล่าว

ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเวียดนามนอกรอบการประชุม รัฐมนตรีด่าวหงอกยุง ได้เผยว่า ภายใต้หัวข้อ “ปีแห่งความปลอดภัยสำหรับสตรีและเด็ก” ในปี 2019 เวียดนามจะปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงสตรีอย่างพร้อมเพียง เช่น เน้นถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้าน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจน อำนวยความสะดวกให้แก่ชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะสตรีชนกลุ่มน้อยให้พัฒนาอย่างรอบด้านมากขึ้น พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ค้ำประกันให้สตรีทุกคนได้รับสิทธิด้านสวัสดิการและนโยบายคุ้มครองทางสังคม ปรับปรุงระบบกฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อสามารถลงโทษต่อผู้กระทำได้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและการลักลอบค้าสตรี เป็นต้น

รัฐมนตรีด่าวหงอกยุงเผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา หุ้นส่วนต่างๆได้ชื่นชมเวียดนามที่มีความก้าวหน้าในด้านความเสมอภาคทางเพศ และเห็นพ้องโครงการปฏิบัติต่างๆเพื่อประสานงานในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด