เวียดนามมีความประสงค์ที่จะร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับสวิสเซอร์แลนด์ในหลายด้าน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 13 กันยายน รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ได้เริ่มการเยือนสวิสเซอร์แลนด์ โดยที่กรุงเบิร์ล ในการหารือกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ การฝึกอบรมและวิจัย Johann Schneider-Amman นาย เวืองดิ่งเหวะ ได้เสนอให้ทั้งสองประเทศผลักดันความร่วมมือในทุกด้านมากขึ้น โดยเฉพาะการเมือง การทูต การค้า การลงทุน ความร่วมมือพัฒนา การศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิขระหว่างสองประเทศอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
เวียดนามมีความประสงค์ที่จะร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับสวิสเซอร์แลนด์ในหลายด้าน - ảnh 1คณะผู้แทนเวียดนามกับทางการของสวิสเซอร์แลนด (Vietnamplus) 

นาย เวืองดิ่งเหวะและนาย Johann Schneider-Amman ได้เห็นพ้องที่จะผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน อำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการของทั้งสองประเทศได้ร่วมมือ ลงทุนและประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะถือการศึกษาและฝึกอบรมคือด้านความร่วมมือหลักในเวลาที่จะถึงและส่งเสริมให้สถาบันฝึกอบรมของทั้งสองประเทศเชื่อมโยงเพื่อเป็นหุ้นส่วน ส่วนในการประชุมกับนาง Susanne Leutenegger หัวหน้าคณะกรรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและภาษีแห่งสภาล่างสวิสเซอร์แลนด์ นาย เวืองดิ่งเหวะ ได้ยืนยันว่า โครงการที่สวิสเซอร์แลนด์เป็นผู้อุปถัมภ์กำลังได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันว่า ความร่วมมือผ่านรัฐสภาคือหนึ่งในช่องทางร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสวิสเซอร์แลนด์ เห็นพ้องที่จะผลักดันการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน วัฒนธรรม ศิลปะและส่งเสริมบทบาทเป็นสะพานเชื่อมของชมรมชาวเวียดนามในสวิสเซอร์แลนด์ มีส่วนร่วมผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆ ส่วนในการพบปะกับนาย Claude Begle ส.ส ของสภาล่างและสมาชิกของคณะกรรมาธิการต่างประเทศแห่งสภาล่าง และนาย Pio Wennubst เอกอัครราชทูตดูแลความร่วมมือพัฒนาในโลกของกระทรวงการต่างประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะผลักดันการเสร็จสิ้นการเจรจาและอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอีเอฟทีเอโดยเร็ว

ส่วนในการให้การต้อนรับสถานประกอบการชั้นนำของสวิสเซอร์แลนด์ รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ได้ชื่นชมสถานประกอบการที่ลงทุนในเวียดนาม และให้คำมั่นว่า รัฐบาลเวียดนามจะสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีที่สุดอยู่เสมอ แนะนำนโยบายที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษและส่งเสริมด้านที่สถานประกอบการกำลังให้ความสนใจ ในวันเดียวกัน นาย เวืองดิ่งเหวะ ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเวียดนามประจำสวิสเซอร์แลนด์

ตามกำหนดการ นาย เวืองดิ่งเหวะ จะเยือนองค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเจนีวา เบลเยี่ยม อียูและสโลวาเกียจนถึงวันที่ 21 กันยายน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด