เวียดนามมุ่งสู่การพัฒนาการเกษตรสะอาดผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน

(VOVWORLD)-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนในด้านการเกษตรเป็นแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการเกษตรสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพในเวียดนาม 

ปัจจุบัน บรรดานักวิทยาศาสตร์เวียดนามได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนในการผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพันธุ์พืช บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน ต้องผลักดันการประสานงานระหว่างภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ดั๋งดิ่งกิม นักวิจัยจากสถาบันเทคโลโนโลยีสิ่งแวดล้อมสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามได้เผยว่า “พวกเราได้บรรลุผลงานในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน โดยเฉพาะ ในด้านการเกษตร เช่น การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเพาะของเมล็ดพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เป็นต้น แต่ต้องประเมินความต้องการของตลาดและการผลิตอย่างถูกต้อง ต้องมีเทคโนโลยีที่ดีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ผู้ประกอบการต้องช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ในการเข้าถึงผลงานวิจัย การผลิตและการพัฒนาตลาด จัดสรรข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคและการประสานงานระหว่างภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด