เวียดนามมุ่งสู่ความปลอดภัย การไม่ได้รับผลกระทบจากกับระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือหลังสงคราม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 4 เมษายน ณ เมืองดงห่า จังหวัดกว๋างจิ ได้มีการจัดพิธีชุมนุมเพื่อขานรับวันกับระเบิดสากลภายใต้หัวข้อ “ที่ดินปลอดภัยและทำให้พื้นที่ที่มีการปนเปื้อนกับระเบิดกลายเป็นสนามเด็กเล่น”

ในการนี้ พลตรีฝุ่งหงอกเซิน ผู้บัญชาการทหารราบและผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้กับระเบิดแห่งชาติเวียดนามได้ย้ำว่า“เพื่อผลักดันการแก้ไขผลเสียหายจากปัญหากับระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือหลังสงคราม กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องผลักดันการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว อีกทั้งสอดแทรกการแก้ไขผลเสียหายจากปัญหากับระเบิดในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมมือระหว่างประเทศ ระดมแหล่งพลังต่างๆ การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีจากรัฐบาลประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศ ให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือผู้เคราระห์ร้ายจากกับระเบิดให้ปรับตัวเข้ากับสังคมและมีชีวิตที่ดีขึ้น”

ในกรอบของงานยังมีการแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายจากกับระเบิดและวัตถุระเบิด การจัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับการปนเปื้อนของกับระเบิด ความเสี่ยงจากกับระเบิดต่อคนและการแก้ไขผลเสียหาย

เวียดนามมีกับระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือหลังสงครามประมาณ 8 แสนตัน มีพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของกับระเบิด 6.13 ล้านเฮกตาร์ โดยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาพื้นที่หลายแห่งในทุกจังหวัดและนครยังคงมีการปนเปื้อนของกับระเบิดมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ตั้งแต่ปี 1975 จนถึงปัจจุบัน ปัญหากับระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือหลังสงครามได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 หมื่นคนและได้รับบาดเจ็บ 6 หมื่นคน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด