เวียดนามมีส่วนร่วมที่สำคัญในการปฏิบัติเป้าหมายของประชาคมวัฒนธรรมและสังคมอาเซียน

(VOVWORLD) - การประชุมสรุปผลการจัดทำและปฏิบัติโครงการ 161 เกี่ยวกับการผลักดันเป้าหมายของประชาคมวัฒนธรรมและสังคมอาเซียนจนถึงปี 2025 และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนในภาคใต้ มีขึ้นวันที่ 10 สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ 

วันที่ 10 สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการจัดทำและปฏิบัติโครงการ 161 เกี่ยวกับการผลักดันเป้าหมายของประชาคมวัฒนธรรมและสังคมอาเซียนจนถึงปี 2025 และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนในภาคใต้เพื่อช่วยให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมของอาเซียน ความพยายามของเวียดนามในฐานะเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติโครงการ 161 เพื่อผลักดันการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากด้านต่างๆที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคเพื่อตอบสนองการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆภายในประเทศ นาย เหงวียนซวนเกื่อง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพภาพและสังคม ได้เผยว่า เวียดนามได้เสนอความคิดริเริ่มใหม่เพื่อกระชับความร่วมมือและการเชื่อมโยงภายในกลุ่ม พยายามร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของกลุ่ม รวมทั้งความท้าทายที่อาจคุกคามต่อสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก มีความรับผิดชอบและร่วมกับประเทศสมาชิกปฏิบัติข้อตกลงและคำมั่นต่างๆอย่างจริงจัง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง เอกภาพและเชื่อมโยง

ที่ประชุมได้หารือถึงกระบวนการปฏิบัติแผนรวมประชาคมวัฒนธรรมและสังคมอาเซียนจนถึงปี 2025 และการปฏิบัติโครงการ 161 ในเวียดนาม กลไกผลักดันการประสานงานระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นในการปฏิบัติโครงการ 161 และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียน พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติโครงการ กำหนดผลสำเร็จ อุปสรรคและความท้าทายต่างๆในการปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การประเมินผลการปฏิบัติกึ่งวาระแผนรวมของประชาคมอาเซียนจนถึงปี 2020 ที่เวียดนามจะปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนอาเซียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด