เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อกิจกรรมต่างๆในกรอบฟอรั่มการเมืองเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 3

(VOVWORLD) -ฟอรั่มการเมืองเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ส่วนร่วมของพรรคการเมืองต่อการแก้ไขความท้าทายด้านสวัสดิการสังคมและงานทำในสภาวการณ์ประชากรสูงอายุและปัญหาที่เร่งด่วนในเอเชียปัจจุบัน”

ในระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ผู้แทนของพรรคการเมือง 25 พรรคและผู้เชี่ยวชาญจาก 23 ประเทศในเอเชียและยุโรปได้เข้าร่วมฟอรั่มการเมืองเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ส่วนร่วมของพรรคการเมืองต่อการแก้ไขความท้าทายด้านสวัสดิการสังคมและงานทำในสภาวการณ์ประชากรสูงอายุและปัญหาที่เร่งด่วนในเอเชียปัจจุบัน” คณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เข้าร่วมการสนทนาและมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมต่างๆในกรอบฟอรั่มฯ และการประชุมครั้งที่ 32 ของคณะกรรมการประจำ ICAPP

ในฟอรั่มครั้งที่ 3 นี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ – สังคมที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชีย โดยเฉพาะปัญหาประชากรสูงอายุ วิเคราะห์ความท้าทายด้านสวัสดิการสังคม ยกระดับคุณภาพของระบบสวัสดิการสังคม ขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมการประกันสังคมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมต่อชุมชนต่อไปหลังจากที่เกษียณอายุราชการ โดยพรรคการเมืองต่างๆ ได้อนุมัติแถลงการณ์โคลัมโบและย้ำว่า ปัญหาประชากรสูงอายุได้กลายเป็นความท้าทายของโลกและยืนยันถึงบทบาทสำคัญของพรรคการเมืองในการผลักดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆรับมือกับความท้าทายนี้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด