เวียดนามยืนยันคำมั่นประสานความร่วมมือเพื่อต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ได้มีการจัดการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อ “ป้องกันและต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย” ภายใต้อำนวยการของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนมีนาคม โดยมีตัวแทนจากกว่า 60 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ องค์การต่างๆในภูมิภาคและโลกเข้าร่วม
เวียดนามยืนยันคำมั่นประสานความร่วมมือเพื่อต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย - ảnh 1  เอกอัครราชทูตดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ (VNA)

ที่ประชุมได้ลงคะแนนผ่านความเห็นชอบมติที่ฝรั่งเศสเสนอเกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งเป็นมติแรกเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยระบุถึงมาตรการใหม่ที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย อีกทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศต้องระบุให้การสนับสนุนการก่อการร้ายเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆจัดตั้งหน่วยข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการสืบสวนการสนับสนุนการก่อการร้ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านนี้ มตินี้มีข้อผูกมัดเพราะได้รับการจัดทำโดยอาศัยบรรพที่ 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น ประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าวอาจต้องเผชิญมาตรการคว่ำบาตร

ในการกล่าวปราศรัยต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ชื่นชมการจัดการประชุมและการอนุมัติมติดังกล่าวในสภาวการณ์ที่เหตุก่อการร้ายอย่างนองเลือดได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั่วโลก ซึ่งมีการสนับสนุนด้านการเงินและด้านอื่นๆให้แก่กลุ่มก่อการร้าย พร้อมทั้งย้ำว่า ต้องเน้นปฏิบัติตามมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆประสานปฏิบัติการในระดับโลก ผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการรับมือการก่อการร้าย เอกอัครราชทูตดั่งดิ่งกวี๊ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเวียดนามในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด