เวียดนามยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับจุดยืนธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง การเดินเรือและการบินอย่างเสรี

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 49และการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีการจัดการประชุมอาเซียน + 1 สิบนัดกับกับหุ้นส่วนต่างๆ

เวียดนามยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับจุดยืนธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง การเดินเรือและการบินอย่างเสรี - ảnh 1
(Photo VNplus)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 49และการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีการจัดการประชุมอาเซียน + 1 สิบนัดกับกับหุ้นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย จีน สาธารณรัฐเกาหลี แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐ สหภาพยุโรป รัสเซียและนิวซีแลนด์ คณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนายฝามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม เวียดนามเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ดังนั้น นายฝามบิ่งมิงห์จึงได้เป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – อินเดีย ซึ่งได้ชื่นชมการขยายความร่วมมืออย่างกว้างลึกระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ พร้อมทั้งเรียกร้องให้หุ้นส่วนให้การสนับสนุนอาเซียนสร้างสรรค์ประชาคมและดำเนินบทบาทการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาค รองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนเวียดนามยังเสนอมาตรการผลักดันความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วน โดยเฉพาะในด้านที่ให้สิทธิพิเศษ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เพิ่มความเชื่อมโยง ลดช่องว่างการพัฒนา ความร่วมมือแม่โขงและรับมือกับความท้าทายต่างๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงของแหล่งน้ำและความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น
สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก นายฝามบิ่งมิงห์และคณะผู้แทนเวียดนามได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในทะเลตะวันออก ยืนยันอีกครั้งถึงจุดยืนของเวียดนามว่าด้วยการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ เสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออกและทัศนะเกี่ยวกับการที่ศาลอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮ็กที่ถูกจัดตั้งตามภาคผนวกที่ 7 ของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS สำหรับสถานการณ์เมื่อเร็วๆนี้ เวียดนามยืนยันว่า จำเป็นต้องใช้ความอดกลั้น ไม่ปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อมมากขึ้น ไม่ข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง ปฏิบัติตามกฎหมายสากลและ UNCLOS ทุกฝ่ายร่วมผลักดันการทาบทามความคิดเห็นและการเจรจาในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีและจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด