เวียดนามยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับนโยบายการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป้าหมายสันติภาพ

(VOVWORLD) -เวียดนามยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป้าหมายสันติภาพและเรียกร้องให้ทุกประเทศเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยนิวเคลียร์เพื่อใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ

นี่คือคำประกาศของเอกอัครราชทูตเยืองชี้หยุง หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศต่างๆในเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการตรียมปี 2018 ในวันที่ 1 พฤษภาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อที่ 3 ของการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป้าหมายสันติภาพเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสรุปผลการปฏิบัติสนธิสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพหรือเอ็นพีทีปี 2020 เอกอัครราชทูตเยืองชี้หยุงยืนยันอีกครั้งถึงสิทธิและนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป้าหมายสันติภาพตามมาตราที่ 4 ของเอ็นพีที เวียดนามได้ประกาศยุทธศาสตร์ประยุกต์ใช้พลังงานปรมาณูเพื่อเป้าหมายสันติภาพปี 2006 กฎหมายพลังงานปรมาณูปี 2008 และเอกสารทางนิตินัยต่างๆ สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงค้ำประกันนิวเคลียร์และพิธีสารฉบับเพิ่มเติมกับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือไอเออีเอและเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยนิวเคลียร์ของไอเออีเอ บนเจตนารมณ์ดังกล่าว เอกอัครราชทูตเยืองชี้หยุงของเวียดนามได้เรียกร้องให้ทุกประเทศเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และแจ้งให้ประเทศอื่นๆรับทราบโดยเร็วและให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหานิวเคลียร์เพื่อเป็นการค้ำประกันให้แก่การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป้าหมายสันติภาพอย่างปลอดภัย ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด