เวียดนามยืนยันให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อการค้ำประกันสิทธิของแรงงานสตรี

(VOVWORLD) -ในการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไอแอลโอสมัยที่ 107 ที่กำลังมีขึ้น ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน โดยมีผู้แทน 5 พันคนจาก 187 ประเทศและดินแดนของไอแอลโอเข้าร่วม  คณะผู้แทนเวียดนามมีตัวแทนจากสามฝ่ายคือ รัฐบาล แรงงานและผู้ใช้แรงงานเข้าร่วม
เวียดนามยืนยันให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อการค้ำประกันสิทธิของแรงงานสตรี - ảnh 1เวียดนามยืนยันให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อการค้ำประกันสิทธิของแรงงานสตรี (Photo VNplus)

สำหรับการประชุมครั้งนี้เน้นหารือถึงปัญหาการทำร้ายแรงงานในสถานที่ทำงาน สถานการณ์สิทธิของแรงงานในทั่วโลก แรงงานสตรี วิจัยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องถึงเวลาทำงาน การสนทนาทางสังคม การปฏิบัติมาตรฐานและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

วันที่ 5 มิถุนายน ในนามของคณะผู้แทนรัฐบาลเวียดนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม เหงียนถิห่าได้กล่าวปราศรัยชื่นชมและสนับสนุนความคิดริเริ่มสหัสวรรษของไอแอลโอเกี่ยวกับ “สตรีในสถานที่ทำงาน ผลักดันเพื่อมุ่งสู่ความเสมอภาคทางเพศ”

รัฐมนตรีช่วยเหงียนถิห่าได้ยืนยันว่า การค้ำประกันสิทธิของแรงงานสตรีในสถานที่ทำงานคือเรื่องที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ โดยได้ประกาศกฎหมายและนโยบายที่อำนวยความสะดวกให้สตรียกระดับทักษะความสามารถ การบริการและโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด การลดช่องว่างทางเพศในด้านเศรษฐกิจ แรงงาน งานทำ การเพิ่มการเข้าถึงเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสตรียากจนในเขตชนบท คือเป้าหมายหนึ่งที่ถูกระบุในยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศของเวียดนามระยะปี 2011-2020 ส่วนโครงการต่างๆ เช่น การฝึกสอนอาชีพ – งานทำและความปลอดภัยในการทำงาน แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและสนับสนุนสตรีทำธุรกิจ start-up เป็นต้น ได้อำนวยความสะดวกให้สตรีเข้าถึงโอกาสการทำงานและตลาดแรงงานเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนและเพิ่มอำนาจด้านเศรษฐกิจ

ในวันเดียวกัน ในกรอบการประชุมฯ ในนามของแรงงานเวียดนาม รองประธานสหภาพแรงงานเวียดนาม เจิ่นวันลี้ได้กล่าวปราศรัยยืนยันว่า สหภาพแรงงานเวียดนามได้ให้ความสนใจถึงกิจกรรมผลักดันความเสมอภาคทางเทศ ปกป้องสิทธิของแรงงานสตรีและเพิ่มอัตราสตรีที่เข้าร่วมและสตรีที่เป็นผู้บริหารในสหภาพฯและในองค์กรต่างๆ เวียดนามมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากไอแอลโอในเวลาข้างหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน ปกป้อง ดูแลสิทธิและผลประโชน์ที่ชอบธรรมของสมาชิกสหภาพฯ กรรมกรและแรงงานเวียดนาม โดยเฉพาะแรงงานสตรี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด