เวียดนามยืนหยัดปกป้องเอกราชและอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่ง

(VOVWORLD) - เวียดนามมีหลักฐานอย่างสมบูรณ์เพื่อยืนยันอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลี ซึ่งจุดยืนของเวียดนามคือยืนหยัดปกป้องเอกราช อธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่ง 

ในการตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 เช้าวันที่ 6 มิถุนายนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของเวียดนามเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยาวนานในทะเลตะวันออก นาย ฝามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเวียดนามได้ย้ำว่า เวียดนามมีหลักฐานอย่างสมบูรณ์เพื่อยืนยันอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลี ซึ่งจุดยืนของเวียดนามคือยืนหยัดปกป้องเอกราช อธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่ง เวียดนามมีแนวทางแก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติ ให้ความเคารพกฎหมายสากลและอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982  ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลังและไม่เปลี่ยนแปลงสภาพในทะเลตะวันออก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ฝามบิ่งมิงได้เผยว่า “ ในเวลาที่ผ่านมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเวียดนามในทะเลตะวันออกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลยังคงดำเนินไปตามปกติ กองกำลังต่างๆยังคงผลักดันการปกป้องกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชาวประมงที่จับปลาในเขตทะเลอันชอบด้วยกฎหมายของเวียดนาม เวียดนามยืนหยัดคัดค้านการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งของเวียดนามผ่านมาตรการทางการทูตและมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตย”

รองนายกรัฐมนตรี ฝามบิ่งมิง ยังเผยว่า เวียดนามยืนหยัดปกป้องชาวประมงในเขตทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของเวียดนาม เวียดนามถือว่า การคุ้มครองพลเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบัน เวียดนามกำลังผลักดันการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ ชาวประมงเวียดนามเพื่อให้เคารพกฎหมายสากลและทำการประมงในเขตทะเลอันชอบด้วยกฎหมายของเวียดนามที่ได้รับการปกป้องจากตำรวจทะเลและหน่วยตรวจสอบการประมง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด