เวียดนามย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องผลักดันการเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง

(VOVworld)- ในระหว่างวันที่23-24มีนาคม ที่สำนักงานสหประชาชาติ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ประชุมหารือนัดสุดท้ายเพื่อผ่านความเห็นชอบมติ42ฉบับของประธานสภาในการประชุมสมัยที่34 ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยเอกอัครราชทูตเยืองชี้หยูง เข้าร่วมการประชุม


(VOVworld)- ในระหว่างวันที่23-24มีนาคม ที่สำนักงานสหประชาชาติ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ประชุมหารือนัดสุดท้ายเพื่อผ่านความเห็นชอบมติ42ฉบับของประธานสภาในการประชุมสมัยที่34 ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยเอกอัครราชทูตเยืองชี้หยูง เข้าร่วมการประชุม

เวียดนามย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องผลักดันการเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง - ảnh 1
เอกอัครราชทูตเยืองชี้หยูง เข้าร่วมการประชุม(Photo VNA)

ที่ประชุมได้อนุมัติร่างมติและมติของประธานสภา26ฉบับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ประชาคมโลกให้ความสนใจเช่น สิทธิของแรงงาน สิทธิทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  ภายหลังได้ทำการหารือมาหลายรอบ สมาชิกสภาสิทธิมนุษยชน47ท่านได้อนุมัติร่างมติอีก15ฉบับ

สำหรับคณะผู้แทนเวียดนามที่เข้าร่วมประชุมก็ได้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในการหารือและอนุมัติร่างมติต่างๆบนพื้นฐานการผลักดันการปกป้องและขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิต่างๆของประชาชน ให้ความเคารพกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล รวมทั้งเกียรติประวัติและสถานการณ์การพัฒนาของแต่ละภูมิภาค โดยทัศนะของเวียดนามที่นำเสนอในที่ประชุมคือต้องพยายามผลักดันการสนทนาและร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ ยืดหยัดมาตรการที่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด