เวียดนามรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเข้มแข็ง

(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๘ถึงวันที่๙กุมภาพันธ์ ณ กรุงเทพฯ ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการบริหารเขตลุ่มน้ำเพื่อยกระดับทักษะความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศเอเชีย
เวียดนามรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเข้มแข็ง - ảnh 1
(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๘ถึงวันที่๙กุมภาพันธ์ ณ กรุงเทพฯ ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการบริหารเขตลุ่มน้ำเพื่อยกระดับทักษะความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศเอเชีย  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติกว่า๔๕คนเข้าร่วม  ในการนี้  บรรดาผู้แทนได้เสนองานวิจัย๑๙หัวข้อ  คณะผู้เชี่ยวชาญเวียดนามจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานรัฐบาลได้รายงาน๕หัวข้อเกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านภูมิอากาศ  การแก้ปัญหามลภาวะแหล่งน้ำและการดูแลสุขภาพ  ซึ่งได้รับการชื่นชมจากบรรดาผู้แทนจำนวนมาก./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด