เวียดนามร่วมจัดพิธีฉลองวันสุขสากล ณ สหประชาชาติ

(VOVworld) –พิธีฉลองวันสุขสากล 20 มีนาคมภายใต้หัวข้อ “ความสุขในระเบียบวาระการประชุมของสหประชาชาติปี 2030 มุ่งสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ให้แก่มนุษย์และโลก”

เวียดนามร่วมจัดพิธีฉลองวันสุขสากล ณ สหประชาชาติ - ảnh 1
(Photo Internet)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ เวียดนามได้ประสานงานกับประเทศ เซาตูเมและปรินซิปีและประเทศปาเลาจัดพิธีฉลองวันสุขสากล 20 มีนาคมภายใต้หัวข้อ “ความสุขในระเบียบวาระการประชุมของสหประชาชาติปี 2030 มุ่งสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ให้แก่มนุษย์และโลก” ในการกล่าวปราศรัยในพิธี เอกอัครราชทูตเหงียนเฟืองงา หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำว่า ระเบียบวาระการประชุม 2030 ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการกำหนดแนวทางเพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีงามและผาสุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนในทั่วโลกจะได้อยู่ในสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ความเสมอภาคและอยู่กับธรรมชาติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันสร้างสรรค์พื้นฐานแห่งความสุขให้แก่ประชาชนทุกคนจากการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุม 2030 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ผลักดันสันติภาพ มโนธรรม ความยุติธรรมในสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นางเหงียนเฟืองงายืนยันว่า รัฐและประชาชนเวียดนามต่างพยายามเพื่อ “เอกราช เสรีภาพและความผาสุก” ความสุขและชีวิตที่ดีงามของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในทุกยุทธศาสตร์และนโยบายของเวียดนาม เวียดนามให้คำมั่นที่จะปฏิบัติระเบียบวาระการประชุม 2030 ประสบความสำเร็จและกำลังปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเข้มแข็ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด