เวียดนามร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการจัดสรรน้ำ

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่9กรกฎาคม ในกรอบฟอรั่มการเมืองระดับสูงของสภาเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ  เวียดนามและฟินแลนด์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “การบริหารความเสี่ยงในการจัดสรรน้ำและสุขาภิบาล-ซอฟต์แวร์และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน”  

ฟินแลนด์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนความปลอดภัยจากแหล่งน้ำหรือ WSP เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารแหล่งน้ำ ปัจจุบัน โครงการ WSP ได้รับการปฏิบัติเป็นการนำร่องในนครไฮฟอง นครดานังและจังหวัดด่งนาย  ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงประปาและกรอบทางนิตินัยของเวียดนาม  นี่ถือเป็นความสำเร็จของความสัมพันธ์หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนบนพื้นฐานของวิธีการวิจัยการวางแผนการค้ำประกันความปลอดภัยจากน้ำที่WHO เสนอ

ในการนี้ บรรดาผู้แทนเวียดนามได้ยืนยันว่า โครงการดังกล่าวตอบสนองความต้องการของโรงประปา  ซึ่งเป็นความช่วยเหลือของประเทศพัฒนาแล้วให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยด้านแหล่งน้ำให้แก่ประชาชน  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ โดยมีข้อเสนอที่มีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านน้ำสะอาด. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด