เวียดนามสงวนงบประมาณร้อยละ 20 เพื่อลงทุนและพัฒนาการศึกษา

(VOVWORLD) -วันที่ 6 มิถุนายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมฝุ่งซวนหญาใน 3 ประเด็นคือ สถานการณ์และมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยม งานด้านการบริหารการศึกษาระดับอนุบาล โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเอกชน

รัฐมนตรี ฝุ่งซวนหญา ได้เผยว่า ภายใต้การชี้นำของพรรค รัฐและรัฐบาล ในเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานการศึกษาได้บรรลุผลที่น่ายินดี เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการศึกษาและถือเป็นแนวทางพัฒนาที่สำคัญของประเทศ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินร้อยละ 20 ต่อปีเพื่อลงทุนและพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะขณะนี้ มีสถานประกอบการหลายแห่งได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงานการศึกษาของประเทศ            “แนวทางนี้ได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากพรรคและรัฐ เราได้ให้คำปรึกษาและจัดทำโครงการดึงดูดสถานประกอบการและสังคมเข้าร่วมการศึกษา แต่ละปี มีนักเรียนไปเรียนในต่างประเทศเป็นจำนวนมากดังนั้นต้องทำอย่างไรให้นักเรียนภายในประเทศได้รับการศึกษาที่ดีเช่นกัน เราได้ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลว่า ควรประกาศนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการและเศรษฐกิจทุกภาคส่วนเข้าร่วมระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันนี้ งบประมาณแผ่นดินได้เน้นลงทุนให้แก่การศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตทุรกันดารแต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากนักลงทุนและโครงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล นี่คือแนวทางของพรรคและรัฐที่หน่วยงานการศึกษากำลังปฏิบัติ ในเร็วๆนี้ เราจะเสนอให้ระบุการมีส่วนร่วมของสังคมในด้านการศึกษาเข้าในกฎหมายการศึกษาและการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย”

ในการประชุมเช้าวันนี้ คณะผู้แทนระดับสูงของรัฐสภาไมโครนีเซีย นำโดยประธานรัฐสภา Wesley W.Simina ได้เป็นแขกรับเชิญเข้าร่วมการประชุม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด