เวียดนามส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้รับฟังรองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งอ่านรายงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาที่ 98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ เกี่ยวกับการใช้หลักการของสิทธิการจัดกิจกรรมและการเจรจาในหมู่คณะ
เวียดนามส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ - ảnh 1 รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งอ่านรายงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาที่ 98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ (quochoi.vn)

จนถึงเดือนมกราคมปี 2019 มี 165 ประเทศจากทั้งหมด 187 ประเทศสมาชิกของไอแอลโอเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งการเข้าร่วมอนุสัญญาที่ 98ขององค์การไอแอลโอมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสภาวการณ์ที่เวียดนามกำลังพัฒนาประเทศให้เข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทัยสมัย สร้างสรรค์รัฐที่บริหารประเทศด้วยอำนาจกฎหมาย รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งได้ย้ำว่า“การที่เวียดนามเข้าร่าวมอนุสัญญาที่ 98 เป็นการยืนยันและปฏิบัติแนวทางและนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐให้เป็นรูปธรรม ไม่ขัดกับรัฐธรรมมนูญ รักษาหลักการการให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ไม่ใช้ หรือ ข่มขู่ที่จะใช้กำลัง ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ความเสมอภาค มีผลประโยชน์ร่วมกันและหลักการพื้นฐานอื่นๆของกฎหมายสากล ค้ำประกันผลประโยชน์ของชาติ ประชาชาติ สอดคล้องกับแนวทางการต่างประเทศของเวียดนามเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศให้เข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การเข้าร่ามอนุสัญญาดังกล่าวจะช่วยให้เวียดนามปฏิบัตกิจกรรมต่างๆขององค์การต่างๆที่เวียดนามเป็นสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแสดงให้เห็นถึงคำมั่นที่เข้มแข็งของเวียดนามในสภาวการณ์ที่ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระบุว่า ประเทศสมาชิกต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในขั้นพื้นฐาน”

ส่วนนาย เหงาะยวีเฮี้ยว ผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอยได้เผยว่า“การให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการทำงานในเชิงรุกของเวียดนามในการพัฒนาประเทศให้เข้ากับกระแสโลก สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเวียดนามต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้เหมาะสมและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนา”

ในวันเดียวกัน ที่ประชุมได้รับฟังรายงานตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่โครงการลงทุนภาครัฐระยะปี 2016-2020 รายงานตรวจสอบร่างกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข รวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมายบังคับคดีอาญา ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาที่ 98 และร่างประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด